Немиров

Автор admin, Жовтень 13, 2015, 09:34:38

Попередня тема - Наступна тема

admin

  •  

admin

У звітному році припинила діяльність Немирівська районна редакція радіомовлення (м. Немирів), ліцензія НР №01280-м від 11.06.2017 р. В листопаді було скасовано державну реєстрацію ліцензіата, відтак є основа для анулювання ліцензії на підставі          п. «б», ч. 2 ст. 37 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Пакет документів було надано до Національної ради.
  •  

admin

Розглянувши  інформацію,  надану  представником  Національної  ради  у
Вінницькій  області  Мазуриком  В.С.,  діяльність  ліцензіата  НЕМИРІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ  РЕДАКЦІЇ  РАДІОМОВЛЕННЯ,  м.  Немирів  Вінницької  обл.,
відповідно до ліцензії на мовлення НР № 01280-м від 11.06.2017 (ефірне РМ,
частота  102,0  МГц,  Р=  0,1  кВт,  територія  розповсюдження  –  м.  Немирів  та
Немирівський район, обсяг мовлення – 1 год. 15 хв/тиждень, термін дії ліцензії
-  до  11.06.2024)  –  припинено,  про  що  свідчить  запис  у  Єдиному  державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Міністерства юстиції України, керуючись пунктом б) частини другої статті 37
Закону  України  «Про  телебачення  і  радіомовлення»  та  статтею  24  Закону
України  «Про  Національну  раду  України  з  питань  телебачення  і
радіомовлення», Національна рада

вирішила:
1. Анулювати  ліцензію  на  мовлення  НР  №  01280-м  від  11.06.2017
НЕМИРІВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РЕДАКЦІЇ  РАДІОМОВЛЕННЯ,  м.  Немирів
Вінницької обл.
  •