Погребище

Автор admin, Жовтень 08, 2017, 22:06:05

Попередня тема - Наступна тема

admin


НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 1930
05.10.2017 м. Київ Протокол № 33
Про анулювання ліцензії на мовлення
КП «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «КОЛОС» І
ЕФІРНОГО РАДІОМОВЛЕННЯ
ПОГРЕБИЩЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»,
м. Погребище Вінницької обл.
(НР № 00573-м від 29.09.2015)
(ефірне РМ, позивні: «Говорить Погребище»)
Розглянувши клопотання КП «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «КОЛОС» І
ЕФІРНОГО РАДІОМОВЛЕННЯ ПОГРЕБИЩЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ»
(місцезнаходження юридичної особи: вул. Б. Хмельницького, буд. 110,
м. Погребище Вінницької обл., 22200; директор (головний редактор) Маценко
Микола Іванович) щодо анулювання ліцензії на мовлення НР № 00573-м від
29.09.2015 (ефірне РМ (місцеве), частота 69,11 МГц, Р=0,1 кВт, територія
розповсюдження – м. Погребище та Погребищенський район, обсяг мовлення –
28 хв./тиждень, в інший відрізок часу мовить НСТУ, а саме: 23 год. 45 хв/добу у
будні та 24 год/добу у вихідні дні, термін дії ліцензії – до 29.09.2022),
керуючись пунктом а) частини другої статті 37 Закону України «Про
телебачення і радіомовлення» та статтею 24 Закону України «Про Національну
раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада
вирішила:
1. Анулювати ліцензію на мовлення НР № 00573-м від 29.09.2015 КП
«РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «КОЛОС» І ЕФІРНОГО РАДІОМОВЛЕННЯ
ПОГРЕБИЩЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ».
2. Управлінню ліцензування вилучити КП «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ
«КОЛОС» І ЕФІРНОГО РАДІОМОВЛЕННЯ ПОГРЕБИЩЕНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ» із Державного реєстру суб'єктів інформаційної діяльності
у сфері телебачення і радіомовлення.
3. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю письмово
у триденний термін з моменту прийняття цього рішення повідомити оператора
телекомунікацій зазначеного ліцензіата та ДП «Український державний центр
радіочастот» про анулювання ліцензії на мовлення НР № 00573-м від
29.09.2015.
4. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю врахувати
зазначене рішення при підготовці матеріалів щодо оголошення конкурсу на
отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 69,11 МГц,
потужність передавача – 0,1 кВт, територія розповсюдження – м. Погребище та Погребищенський район, обсяг мовлення – 28 хв./тиждень.
5. Виконання цього рішення покласти на управління ліцензування, управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю, управління контролю та аналізу телерадіомовлення.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.
Голова Національної ради /підпис/ Ю. Артеменко
Відповідальний секретар /підпис/ О. Ільяшенко
  •