Київ DVB-H

Автор admin, Жовтень 09, 2014, 09:45:23

Попередня тема - Наступна тема

admin

о оно как:Суть питання: на виконання наказу голови Національної ради № 5/230 від 05.09.2014 головний спеціаліст секретаріату представника Національної ради в м. Києві Пузирей М. М. здійснив позапланову перевірку ТОВ «Телерадіокомпанія «ЕТЕР», м. Київ, Акт № 21 ПП(ІІІ) С/14 від 10.09.2014, моніторинг від 10.09.2014, здійснено на 47 ТВК за адресою вул. Дорогожицька, 10 (у максимальній наближеності до передавача), провайдер програмної послуги (багатоканальна телемережа на цифровому загальнонаціональному каналі мовлення МХ-6 у стандарті DVB-H).

Перевіркою встановлено:
•   Ресурс багатоканальної телемережі за ліц. і факт. – 9 каналів;
•   Загальна кількість програм за ліц. – не визначено, факт. - 2 (ТОВ «Гравіс»; КП Київської міської ради «Телекомпанія «Київ»);
•   Угоди з правовласниками програм – відсутні;
•   Кількість домогосподарств:
За ліцензією   Фактично
№ з/п      Кількість домогосподарств
(згідно з заявою)   —
1   Для міст з населенням більше 1 млн. чол.   5600   
2   Для обласних центрів   8200   
3   Для інших населених пунктів   3600   

Ліцензіат не надав передбачену додатком 6 до ліцензії НР № 0441-п від 29.01.2008 інформацію щодо уточненої кількості домогосподарств на території розповсюдження програм, що є порушенням умов ліцензії та пункту 4 Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги (Провайдер програмної послуги зобов'язаний виконувати умови ліцензії. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення контролює виконання провайдерами програмної послуги умов ліцензій, а в разі їх порушення застосовує санкції відповідно до вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»).
•   Адреса місцезнаходження відповідають ліцензійним умовам;
•   Відомості про органи управління не відповідають даним, зазначеним у ліцензії. Генеральний директор за ліц. – Ільющенко О.М., факт. – Сібілєва Т.Є.;
•   Ліцензіата внесено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікації, що підтверджено листом НКРЗ від 04.11.2009.

Пояснення керівництва компанії: ТОВ «ТРК «ЕТЕР», м. Київ, вважає, що позапланова перевірка була проведена з порушенням норм чинного законодавства оскільки:
1.   Відповідно до статті 31 Закону України «Про державний бюджет України на 2014 рік» призначення та проведення перевірки підприємства без відповідного дозволу Кабінету Міністрів України або за заявки суб'єкта господарювання щодо його перевірки є протиправним. («Перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України) здійснюються протягом серпня - грудня 2014 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки»).
2.   Керівництво не мало змоги належним чином підготуватися до перевірки, оскільки
ТОВ «ТРК «ЕТЕР», м. Київ, повідомлення про проведення перевірки було вручено не належним чином. Повідомлення про проведення перевірки було вручено охоронцеві орендодавця приміщення, який не є працівником товариства.
3.   Предметом позапланової перевірки мали бути лише факти, викладені у службовій записці представника Національної ради у м. Києві від 27.08.2014 вих. № 139 (перевірити можливість доступу до головної станції з метою здійснення моніторингу програм та наявність телерадіоорганізації за контактними даними, зазначеними у ліцензіях та державному реєстрі), що стала підставою про призначення позапланової перевірки (відповідно до абз. 7 п. 2.3 Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги). Натомість уповноважений представник Національної ради провів повну перевірку діяльності.
4.   У акті перевірки зазначено «кількість домогосподарств фактично – 0». Зазначене твердження є помилковим, оскільки ТОВ «ТРК «ЕТЕР» надає послуги у відкритому вигляді. Всі домогосподарства, розміщені в зоні дії покриття телемережі, здійснюють перегляд програмної послуги без укладання договору. Під час перевірки не було встановлено потужність сигналу телемережі. За відсутності даних про потужність сигналу, і, відповідно, зону покриття сигналом зробити висновок щодо відсутності абонентів є неможливим.

Рішення:
1.   Визнати порушення ТОВ «Телерадіокомпанія «ЕТЕР», м. Київ, НР № 0622-п від 08.01.2009, умов ліцензії та пункту 4 Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги.
2.   ТОВ «Телерадіокомпанія «ЕТЕР», м. Київ, НР № 0622-п від 08.01.2009, оголосити попередження.
3.   Зобов'язати ліцензіата ТОВ «Телерадіокомпанія «ЕТЕР», м. Київ, протягом місяця привести свою діяльність у відповідність до умов діючої ліцензії та чинного законодавства. Впродовж двох тижнів після цього надати до Національної ради звіт, завізований представником Національної ради у м. Києві. В разі невиконання ліцензіатом цього рішення по завершенні вказаного у рішенні терміну представнику Національної ради у м. Києві поінформувати про це Національну раду. Розглянувши цю інформацію, Національна рада може призначити позапланову перевірку або оголосити попередження на підставі документальних свідчень про невиконання рішення, що  передбачено ч. 5 та ч. 6 ст. 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», або звернутися до  суду  про  анулювання  ліцензії у зв'язку з систематичними порушеннями ліцензіатом законодавства України, що передбачено ч. 7 ст. 40 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

 •  

admin

а выделенно вобще анреал, и главное НР даже не задумалась разобратся, сколько лицензий на 49 ТВК в Киеве


Суть питання: на виконання наказу голови Національної ради № 5/234 від 05.09.2014 головний спеціаліст секретаріату представника Національної ради в м. Києві Пузирей М. М. здійснив позапланову перевірку ТОВ «Телерадіокомпанія «ЕТЕР», м. Київ, Акт № 22 ПП(ІІІ) С/14 від 11.09.2014, моніторинг від 10.09.2014, здійснено на 49 ТВК за адресою вул. Велика Житомирська, 9-а (у максимальній наближеності до передавача), провайдер програмної послуги (експериментальна цифрова багатоканальна телемережа у стандарті DVB-H з використанням 49 ТВК у м. Києві).

Перевіркою встановлено:
•   Ресурс багатоканальної телемережі за ліц. – 3 канали, факт. – 0.
•   Загальна кількість програм:
- за ліц. – 3 (ТОВ «Гравіс», ДКП ТРК «Київ», ТОВ «ТРК «Мрія-ТВ» (компанія припинила мовлення, ліцензію анульовано)),
- факт. – відсутні.
•   Кількість домогосподарств за ліц. – 1000, факт. – 0.
Ліцензіат не надав передбачену додатком 6 до ліцензії НР № 0441-п від 29.01.2008 інформацію щодо уточненої кількості домогосподарств на території розповсюдження програм, що є порушенням умов ліцензії та пункту 4 Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги (Провайдер програмної послуги зобов'язаний виконувати умови ліцензії. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення контролює виконання провайдерами програмної послуги умов ліцензій, а в разі їх порушення застосовує санкції відповідно до вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»).
•   Відомості про органи управління не відповідають даним, зазначеним у ліцензії. Генеральний директор за ліц. – Ільющенко О.М., факт. – Сібілєва Т.Є.
•   Угоди з правовласниками програм – відсутні.
•   Оператор телекомунікації за ліц. – ТОВ «ТРК «ЕТЕР», м. Київ. Ліцензіата внесено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікації, що підтверджено листом НКРЗ від 04.11.2009.
•   Адреса місцезнаходження відповідає ліцензійним умовам.

Пояснення керівництва компанії: ТОВ «ТРК «ЕТЕР», м. Київ, вважає, що позапланова перевірка була проведена з порушенням норм чинного законодавства, оскільки:
5.   Відповідно до статті 31 Закону України «Про державний бюджет України на 2014 рік» призначення та проведення перевірки підприємства без відповідного дозволу Кабінету Міністрів України або за заявки суб'єкта господарювання щодо його перевірки є протиправним. («Перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України) здійснюються протягом серпня - грудня 2014 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки»).
6.   Керівництво не мало змоги належним чином підготуватися до перевірки, оскільки
ТОВ «ТРК «ЕТЕР», м. Київ, повідомлення про проведення перевірки було вручено не належним чином. Повідомлення про проведення перевірки було вручено охоронцеві орендодавця приміщення, який не є працівником товариства.
7.   Предметом позапланової перевірки мали бути лише факти, викладені у службовій записці представника Національної ради у м. Києві від 27.08.2014 вих. № 139 (перевірити можливість доступу до головної станції з метою здійснення моніторингу програм та наявність телерадіоорганізації за контактними даними, зазначеними у ліцензіях та державному реєстрі), що стала підставою про призначення позапланової перевірки (відповідно до абз. 7 п. 2.3 Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги). Натомість уповноважений представник Національної ради провів повну перевірку діяльності.
8.   У акті перевірки зазначено «кількість домогосподарств фактично – 0». Зазначене твердження є помилковим, оскільки ТОВ «ТРК «ЕТЕР» надає послуги у відкритому вигляді. Всі домогосподарства, розміщені в зоні дії покриття телемережі, здійснюють перегляд програмної послуги без укладання договору. Під час перевірки не було встановлено потужність сигналу телемережі. За відсутності даних про потужність сигналу, і, відповідно, про зону покриття сигналом зробити висновок щодо відсутності абонентів є неможливим.
9.   Мовлення на 49 ТВК з 04.09.2014 відключене у зв'язку з виникненням непередбачуваних радіозавад іншими радіоелектронними засобами, а саме – для абонентських цифрових приймачів Т2, за допомогою яких здійснюється перегляд програм, що ретранслюються в багатоканальній цифровій телемережі (МХ-3) ТОВ «ЗЕОНБУД».
За інформацією ТОВ «ЗЕОНБУД» частота 49 ТВК у мережі МХ-3 також передбачена їхньою ліцензією НР № 0868-п від 09.12.2010.
ТОВ «ЗЕОНБУД» звернувся до ТОВ «ТРК «ЕТЕР» з вимогою про негайне відключення обладнання та усунення зазначених завад. Тому, враховуючи приписи Дозволу на експлуатацію РЕЗ, ТОВ «ТРК «ЕТЕР» вимушено було  відключити мовлення на 49 каналі.

Рішення:
1. Взяти до відома наявність порушень ТОВ «Телерадіокомпанія «ЕТЕР», м. Київ, умов ліцензії та п. 4 Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги.
2. Зобов'язати ліцензіата ТОВ «Телерадіокомпанія «ЕТЕР», м. Київ, протягом місяця привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. Впродовж двох тижнів після цього надати до Національної ради звіт, завізований представником Національної ради у м. Києві. В разі невиконання ліцензіатом цього рішення по завершенні вказаного у рішенні терміну представнику Національної ради у м. Києві поінформувати про це Національну раду. Розглянувши цю інформацію, Національна рада може призначити позапланову перевірку або оголосити попередження на підставі документальних свідчень про невиконання рішення, що  передбачено ч. 5 та ч. 6 ст. 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», або звернутися до  суду  про  анулювання  ліцензії у зв'язку з систематичними порушеннями ліцензіатом законодавства України, що передбачено ч. 7 ст. 40 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
 •  

Ігор

Як можна було дати одну частоту двом провайдерам?  :roll:
 •  

Qolo

Вроде как 8 января истекает срок лицензии МХ-6. ТРК Етер на продление не подавал?
 •  

admin

Вроде нет. Впрочем ей ничего не светит, в том числе и за опоздание при подаче документов на продление лицензии.
Да и самой технологии уже ничего не светит. Ждём освобождение частот.
 •  
  Подякували за цей пост: Ігор, Qolo

krasaffcheg

Так вроде даже технологии DVB-H нет в Плане использования РЧР. Поэтому, даже подай Этер заявление вовремя, могли отказать. Другое дело, а что же будет дальше. Как долго будут тянуть с включением вопроса об аннулировании лицензии и что будет с сетью частот дальше? Будет конкурс "под Ахметова"? Или отдадут КРРТ?
 •  

BanderaTV

Що дивно, у нас на 43 ТВК, там де повинен бути мультиплекс з DVB-H телеканалами, там є признаки сигналу, але звичайний тюнер Т2 не може витягнути телеканали із-за різноти технологій.
 •  

krasaffcheg

Я, будучи в Харькове, тоже пытался поймать DVB-H на китайский USB-тюнер через программу Mobile TV Viewer (она, вроде, поддерживает DVB-T/T2/H). Вот мультиплексы с T2 поймал. На частоте, где заявлен DVB-H, какой-то слабый сигнал был. Но просканировать мультиплекс не удалось (тут или сигнал был слишком слаб, или программа работала некорректно, или то был сигнал и не Этера вообще).
 •  

Qolo

Может тогда стоит поправить эту фразу на "Ukraine was the last country with a nationwide broadcast in DVB-H" ?  :-)
ЦитатаFinland was the last country to switch-off its signals in March 2012.
https://en.wikipedia.org/wiki/DVB-H
 •  

admin

Эх, знать бы точно.
 •  

krasaffcheg

Да... И найти свидетельства приема DVB-H в Украине будет крайне сложно. Мобильные операторы в проекте не участвовали. Соответственно, никто абонентам не сообщал о возможности просмотра мобильного цифрового эфирного ТВ. Соответственно, некому было заниматься поставками на украинский рынок моделей телефонов с поддержкой DVB-H. Разве что, свободно поставлявшиеся Nokia N77 и N96 поддерживали DVB-H.
В остальном, Samsung и Nokia выпускали специальные модели телефонов с DVB-H. Которые на украинский рынок не поставлялись. В отличие от, например, российского рынка, где одну из DVB-H сетей строил Билайн и, соответственно, завозил телефоны с поддержкой этой технологии.
 •  

admin

А вот и обломилось всем
лицензию то продлили до 29 года (видать ресурс держат, иначе умом не понять)
https://ukrtvr.org/mh/4
+Торез, Чорнухино и по Крыму
 •  

DVB

Конечно, понятно, что DVB-H, уже нет смысла запускать. Кое-кто, застолбил частотный ресурс. Шутка ли... 64 канала. Почти во всех областях. 9 облцентров, включая Киев. И судя по активности Черныша, за этот ресурс будет борьба. Или просто отожмут, без лишнего шума. И потом уже новый владелец, так же будет держать этот ресурс, в надежде перепродать за хорошие деньги.
 •  

Qolo

#13
Лучше бы взяли себе в тест всех, у кого проблемы с включением в зеоновские сети: ТВi, УНИАН, М2, Винтаж  :-)
Цитата«У нас из 81 цифровой зоны задействованы 79, - рассказал Гайворонский. - Пока в качестве эксперимента вещают два канала – ТРК «Киев» и ТРК «Украина». Предварительно договор подписан еще с шестью компаниями, но мы их не вещаем, потому что мощность передатчика всего 10 Вт. Зона приема не более 1,5 км от станции».
https://mediananny.com/novosti/2333029/

И, кстати, судя по тому, что теперь вместо "2+2/ПлюсПлюс" они включили "Украину" - это уже, в какой то степени, подтверждает инфу, что владельцем ТРК "Етер" так и остался Ахметов.
 •  

admin

Интересно что имеется ввиду под "задействованы 79"? вещают вряд-ли, ибо Крым это 75, 76, 77, 78, 79, 80 и 81 зоны
 •  
  Подякували за цей пост: corazon